Prowadzenie firmy świadczącej usługi w zakresie sekstelefonów: o czym trzeba pamiętać?

Jeszcze pewien czas temu powszechne były przewidywania, według których wskutek dynamicznego rozwoju internetu oraz coraz powszechniejszego dostępu do sieci takie usługi, jak na przykład sex-telefon.pl niedługo przejdą do historii.

Rzeczywistość zweryfikowała negatywnie zweryfikowała jednak przewidywania ekspertów. Seks telefony nie tylko nie znikły z rynku, ale wręcz z każdym kolejnym rokiem zyskują sobie coraz większą popularność wśród polskich klientów, co znajduje potwierdzenie w danych statystycznych. Nie może więc dziwić, że założenie firmy świadczącej usługi w zakresie szeroko rozumianych płatnych rozmów erotycznych przez telefon coraz częściej jest rozważane jako ciekawy, nieszablonowy pomysł na biznes.

Warto jednak pamiętać, że prowadzenie firmy tego rodzaju jest przedsięwzięciem specyficznym i, co za tym idzie, wiąże się z wieloma specyficznymi trudnościami, które nie występują w przypadku innych rodzajów działalności gospodarczej. Przed wystartowaniem z własnym biznesem w branży sekstelefonów warto więc nie tylko zrobić możliwie jak najbardziej dokładny biznesplan, ale także zyskać wiedzę co do wszystkich czynników, jakie będą potrzebne w trakcie prowadzenia firmy z tej branży. Dobrym wzorem tego typu usługi jest strona seks-telefon.com

Prowadzenie firmy świadczącej usługi w zakresie sekstelefonów: o czym trzeba pamiętać?

1. Otworzenie numeru typu 0 700

Pierwszą rzeczą, która jest niezbędna, aby otworzyć własny sex telefon, jest rzecz jasna uruchomienie numeru typu 0 700 u operatora telefonicznego. Oczywiście, w sieci funkcjonują również inne rozwiązania, które zamiast telefonów wykorzystują na przykład komunikator skype, jednak z wielu powodów są one znacznie bardziej skomplikowane i przez to mniej opłacalne, niż standardowa forma działalności. Należy pamiętać, że chociaż samo otworzenie numeru typu 0 700 przeważnie wiąże się ze stosunkowo niewielkimi opłatami, to jednak operatorzy mają w zwyczaju pobierać od firm korzystających z tych numerów prowizję w wysokości od 40 do 50 procent miesięcznych przychodów. Rozliczenie się z operatorem, czyli po prostu wypłata środków, standardowo odbywa się albo raz w miesiącu, albo po przekroczeniu określonej w umowie kwoty.

2. Marketing

Drugą pozycję niniejszej listy stanowi rzecz jasna szeroko rozumiana reklama. Mechanizm w tym wypadku jest bardzo prosty: aby dany seks telefon mógł w ogóle funkcjonować, najpierw trzeba poinformować potencjalnych klientów o jego istnieniu. Oczywiście, najskuteczniejszą formą marketingu są w tej sytuacji spoty telewizyjne emitowane w późnych godzinach nocnych, jednak ten rodzaj marketingu wiąże się jednocześnie z największymi kosztami, na które zwłaszcza w początkowym etapie swojej działalności stosunkowo niewiele firm może sobie pozwolić. Tańszą alternatywą jest umieszczanie linków oraz banerów reklamowych na stronach, które wiążą się tematycznie z takimi usługami, jak sex przez telefon.

3, Kadra i system wynagrodzeń

Aby seks telefon był dochodowy, potrzebna jest oczywiście także odpowiednia kadra pracownicza oraz umiejętnie skonstruowany system wynagrodzeń. Praktyka pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest w tym wypadku system premiowy, w którym wynagrodzenie pracownika jest uzależnione od wysokości wygenerowanego przez niego dochodu. W ten sposób z jednej strony można łatwo oddzielić pracowników efektywnych od tych, którzy są zbędni firmie, zaś z drugiej strony można dzięki temu uniknąć ryzyko nadmiernego przeciążenia budżetu firmy, tj. sytuacji w której zobowiązania z tytułu pensji pracowników byłyby wyższe, niż dochody osiągane przez firmę.

Post Comment